Ortnamnen i Göteborg och Bohus län 19.1: Ortnamnen i Tanums härad. Bebyggelsenamn

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen i Tanums härad. Bebyggelsenamn

Bok nummer 19.1 i serien Ortnamnen i Göteborg och Bohus län handlar om bebyggelsenamnen i Tanums härad.

Författare: Catarina Röjder
Utgivningsår: 2013
Serie: Ortnamnen i Göteborg och Bohus län (OGB)

I boken behandlas bebyggelsenamn i det som tidigare var Tanums härad och nu utgör en del av Tanums kommun. I området ingår det unika hällristningsområdet i Tanum, ett av Sveriges världsarv.

Ortnamnen i Tanums härad innehåller namn på olika typer av bebyggelse i området; namn på socknar, byar och gårdar och även på mindre bebyggelser såsom backstugor och torp. Namnen berättar om den lilla människan; hur man levde och brukade jorden, hur man fiskade och var man lät djuren beta. Boken bygger till stor del på ett unikt arkivmaterial som finns insamlat på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Boken innehåller även ett stort antal dialektala ord liksom personnamn och kulturhistoriska upplysningar.