Järnålderns bebyggelsenamn

Järnålderns bebyggelsenamn

Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälarlandskapen.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Författare: Per Vikstrand
Utgivningsår: 2013

Den snabba utvecklingen inom arkeologin under senare år har tvingat ortnamnsforskningen att tänka om när det gäller de äldsta bebyggelsenamnens ålder och ursprung. Gamla dateringsmetoder och förklaringsmodeller visar sig inte fungera, något som påverkar inte bara synen på namnens ålder utan även på deras betydelser. I den här boken diskuterar Per Vikstrand dessa och andra frågor med utgångspunkt i välbekanta namntyper som ‑sta, -by, ‑hem, ‑inge och ‑säter. Ambitionen är att sätta in namnen i ett landskapshistoriskt sammanhang och försöka förstå deras betydelse och ursprung mot bakgrund av en aktuell bild av järnålderns bebyggelseutveckling.