Spöken, medier och astrala resor

Spöken, medier och astrala resor

En bok om nutida folktro.

Författare: Per-Anders Östling
Utgivningsår: 2012

Den här boken handlar om nutida folktro, hur människor i 2000-talets Sverige berättar om övernaturliga upplevelser och alternativa världsåskådningar som nyschamanism och nyhedendom.

I dag finns en renässans för tron på det övernaturliga. En tidningsartikel i februari 2012 presenterade en undersökning som visade att var femte person tror på spöken.

Författaren, Per-Anders Östling, gjorde i början av 2000-talet, bland annat med hjälp av veckopressen, en insamling av människors berättelser. Berättelserna förvaras idag i Dialekt- och folkminnesarkivets samlingar i Uppsala och utgör grunden till denna bok.