Romska i undervisningen och på webben

Romska i undervisningen och på webben

En enkätundersökning från Språkrådet.

Författare: Baki Hasan, Jennie Spetz
Utgivningsår: 2012

Sverige har sedan över ett decennium vissa språkpolitiska skyldigheter gentemot de nationella minoriteterna. Syftet med Språkrådets undersökning om förekomsten av romska på myndigheters webbplatser och modersmålsundervisning på romska är att följa upp några av de frågor som ligger inom ramen för detta ansvar.