Myndigheterna har ordet – om kommunikation i skrift

Myndigheterna har ordet – om kommunikation i skrift

En forskningsrapport om dagens myndighetstexter.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via Isof.

Författare: Hedda Söderlundh, Marie Sörlin, Catharina Nyström Höög
Utgivningsår: 2012
Förlag: Nordstedts

Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar?

Myndigheterna har ordet – om kommunikation i skrift är en forskningsrapport om dagens myndighetstexter. Språkforskarna Hedda Söderlundh och Marie Sörlin samt Catharina Nyström Höög, professor i svenska vid Högskolan Dalarna, har både utfört undersökningarna och författat boken. Även Linnea Hanell, doktorand i svenska, har medverkat.