Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv

Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv

Projektrapport

Författare: Rickard Domeij, Jennie Spetz
Utgivningsår: 2012