Granskning av finskspråkiga webbsidor hos kommunerna i förvaltningsområdet för finska språket

Granskning av finskspråkiga webbsidor hos kommunerna i förvaltningsområdet för finska språket

En rapport om den finskspråkiga informationen på webbplatserna hos de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska.

Författare: Katja Wallenius
Utgivningsår: 2012

De flesta kommunerna informerar om förskola och äldreomsorg, men det finns kommuner som inte alls informerar på finska.

Under hösten 2014, då rapporten skrevs, ingick 52 kommuner i förvaltningsområdet för finska. Av de här 52 kommunerna hade 6 kommuner endast en sida på finska eller ingen finskspråkig information alls. Det är dock glädjande att mängden finskspråkig information har ökat jämfört med år 2004 då den första liknande undersökningen gjordes.