Vilhelmina: en lappmarksbygd på väg mot framtiden

Vilhelmina: en lappmarksbygd på väg mot framtiden

En omfattande bokserie som skildrar lappmarkssocknens utvecklingshistoria åren 1900–1950.

Serien säljs i paket bestående av 2 band: 1900-1925, 1926-1936, 1937-1943, 1944-1949 ange paket vid beställningen.

Författare: Martin Lauritz (sammanställt materialet)
Utgivningsår: 2006-2011

Bokserien, som finns i åtta band, består av så gott som samtliga artiklar med Vilhelmina-anknytning publicerade i Västerbottens-Kuriren åren 1900–1950. Det bildar en detaljrik lokalhistorisk spegel som, i sina stora drag, kan antas vara generell för hela Lappmarken.

Genom att händelser och reportage fångats upp under en så pass lång tidsperiod som 50 år erbjuds läsaren en kontinuerlig fortlöpande rapportering om utvecklingen av bygden, från nybyggartrakt till 50-talets moderna samhälle. Innehållet ger en lokalhistorisk utvecklingsbeskrivning, en encyklopedi, rapporterad i realtid, eller så nära man kan komma utan att själv ha medverkat.

Vilhelmina kommun har tagit initiativ till bokserien, som givits ut i samarbete med dåvarande Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).