Tolkordlista svenska–albanska

Tolkordlista svenska–albanska

Den svenska basordlistan som ligger till grund för översättningarna har successivt utökats och innehåller nu cirka 6 500 termer.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via Isof.

Utgivningsår: 2011
Förlag: Norstedts Juridik

Om tolkordlistorna

De tar i första hand upp fackord inom:

  • rättsväsende
  • socialförsäkring
  • medicin och psykiatri
  • arbetsmarknad
  • pension

Olika svenska myndigheter har sedan 1971 givit ut ordlistor för tolkar i fickformat. Från och med 2012 är det Språkrådet vid Isof som ansvarar för utgivningen.