Språkrådets svensk-finska socialordlista

Språkrådets svensk-finska socialordlista

Ordlistan innehåller de centrala termerna och begreppen inom socialförsäkring, äldre- och ungdomsvård, familjerätt, hälso- och sjukvård, missbruksvård och flyktingmottagning.

Redaktör: Margareta Therner
Utgivningsår: 2011

Ordlistan baserar sig på Svensk-finsk socialordlista, utgiven av Sverigefinska språknämnden 1992. Nya termer och begrepp har införts och gamla har tagits bort. Antalet uppslagsord är cirka 3 700.