Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen

Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen

En genomgång av språklagens bestämmelser och råd och tips om hur lagen ska tolkas och tillämpas.

Utgivningsår: 2011

Vilka skyldigheter har myndigheter och kommuner att använda ett enkelt språk? Vad kan kommuner göra för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket? Språklagen i praktiken innehåller en genomgång av språklagens bestämmelser och ger råd och tips om hur lagen ska tolkas och tillämpas.

Skriften kan användas som en handbok i enskilda frågor om språklagen, men också som en introduktion för att få en uppfattning om vad lagen och de enskilda paragraferna handlar om. I en separat del finns intervjuer med tjänstemän i myndigheter, kommuner och landsting som berättar om hur de tillämpar språklagen inom sina områden.