Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Språkteknologi för ökad tillgänglighet

En rapport om vad språkteknologin kan bidra med för att göra myndigheterna i de nordiska länderna tillgängliga för alla.

Redaktörer: Rickard Domeij, Torbjørg Breivik, Jakob Halskov, Sabine Kirchmeier Andersen, Per Langgård och Sjur Nørstebø Moshagen
Utgivningsår: 2010

Vad kan språkteknologin bidra med för att göra myndigheterna i de nordiska länderna tillgängliga för alla? I rapporten diskuteras frågan i form av artiklar baserade på de presentationer som hölls vid ett nordiskt seminarium i Linköping hösten 2010.

Med språkteknologiska hjälpmedel som automatisk textuppläsning och översättning finns möjligheter att förbättra tillgängligheten till information och service för alla, inte minst för personer med läs- och skrivsvårigheter, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än majoritetsspråket med flera I ett demokratiskt perspektiv är det en angelägen uppgift att se till att sådan teknik utvecklas.