Myter och sanningar om läsning – om samspelet mellan språk och bild i olika medier

Myter och sanningar om läsning – om samspelet mellan språk och bild i olika medier

Forskning om hur vi läser olika texter.

Redaktör: Jana Holsanova, Rickard Domeij
Utgivningsår: 2010
Förlag: Norstedts

De texter vi möter i dag består ofta av många olika element: löptext, rubriker, bilder, bildtexter, listor, citat, diagram, grafer etc. Dessutom läser vi ofta olika texter samtidigt när vi hämtar information, inte minst på nätet. Men vi vet fortfarande mycket lite om hur läsningen går till, och hur läsare navigerar i tryckta och digitala texter. I boken får vi ta del av Jana Holsanovas forskning på detta spännande område.