Lexin: Övningar till Lexin

Lexin: Övningar till Lexin

Övningarna i häftet hjälper dig att arbeta effektivare med Lexins lexikon, både på nätet och i bokform.

Utgivningsår: 2010
Serie: Lexin

Här finns ett stort antal uppgifter som bland annat visar hur man kan använda Lexin i skrivprocessen. Häftet innehåller även mer grundläggande uppgifter som tränar alfabetisk ordning.

Om Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon. Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.