Lexin: Bildteman

Lexin: Bildteman

Bildteman grundas på cirkaa 1800 ”bildord” med ljud och text för att underlätta förståelsen av vissa svenska ord. Dessa ordbilder har grupperats i 31 teman.

Utgivningsår: 2010 (sjätte upplagan)
Serie: Lexin

Om Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon. Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.