Från sjö till hav

Från sjö till hav

Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist.

Redaktör: Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Lena Wenner
Utgivningsår: 2010

Boken innehåller arton artiklar som huvudsakligen behandlar namn eller enskilda ord ur ett nordiskt perspektiv. Ett bidrag behandlar lagstiftningen om personnamn, ett annat en av Jane Austens romankaraktärer.