Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning

Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning

I rapporten kartläggs språkval och språkanvändning inom högre utbildning och forskning.

Författare: Linus Salö
Utgivningsår: 2010

Det gäller både publicerings- och undervisningsspråk; också lärosätenas strategier för att reglera språkval synas. Här ges ett intressant jämförelsematerial för inte minst universitetet och högskolor att ta del av.