Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 14.2: Ortnamnen i Sotenäs härad. Naturnamn

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen i Sotenäs härad. Naturnamn

Bok nummer 14:2 i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län handlar om naturnamnen i Sotenäs härad.

Författare: Birgit Falck-Kjällquist
Utgivningsår:
2009
Serie: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB)