Vetenskapsengelska – med svensk kvalitet?

Vetenskapsengelska – med svensk kvalitet?

Boken diskuterar engelskan på svenska universitet och högskolor i sex olika bidrag.

Redaktör: Erland Jansson
Utgivningsår: 2008
Förlag: Södertörns högskola

Svensk vetenskap behöver både engelska och svenska. Svenskan måste utvecklas som vetenskapsspråk för att forskning och folkbildning ska hålla hög kvalitet. Svenska forskare måste skriva och tala på engelska för att delta i det internationella vetenskapssamhället. Vad innebär detta krav på parallellspråkighet mellan svenska och engelska i praktiken?