Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige

Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige

I utredningen presenteras ett antal viktiga områden där minoritetsspråket meänkieli är i behov av förstärkning för att det på allvar även i framtiden ska kunna utvecklas och bevaras som ett levande språk i Sverige.

Författare: Harriet Kuoppa
Utgivningsår: 2008

Utbildningsväsendet, från barnomsorg till universitet, är ett område där behovet av insatser är synnerligen stort. Massmedia, ortnamn och språkvård är andra områden som lyfts fram.