Lexin: Svensk-makedonskt lexikon

Lexin: Svensk-makedonskt lexikon

Švedsko makedonski rečnik
Innehåller 17 000 ord.

Utgivningsår: 2008
Serie: Lexin

Om Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon. Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.