Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt

Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt

Språket kan användas för att förtrycka och ge utlopp för könsfördomar. Men det kan också vara ett redskap för jämställdhet.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via Isof.

Författare: Karin Mille
Utgivningsår: 2008
Förlag: Nordstedts

Ska vi skriva Bästa kund! eller Bäste kund!, skådespelare och skådespelerskor eller kvinnliga och manliga skådespelare? Hur får vi män och kvinnor lika synliga i våra texter? Hur ser vi till att de kommer till tals lika mycket på möten och i arbetsplatssamtal? Hur ska vi se på tonåringarnas könsnedsättande ordval?

Språkrådets lilla bok Jämställt språk ger råd och rekommendationer.