The Ritual Year and Ritual Diversity

The Ritual Year and Ritual Diversity. Proceedings of the Second International Conference of The SIEF Working Group on The Ritual Year, Gothenburg June 7-11, 2006

Proceedings of the Second International Conference of The SIEF Working Group on The Ritual Year, Gothenburg June 7-11, 2006.

En forskningsrapport i samarbete med SIEFs arbetsgrupp för The Ritual Year.

Utgivningsår: 2007

Denna engelskspråkiga bok är en forskningsrapport i samarbete med SIEFs* arbetsgrupp för The Ritual Year, vars andra internationella konferens hölls i Göteborg den 7-11 juni 2006. Huvudtemat var 'Rituell mångfald.'

Då konferensen hölls under sommaren behandlade flera av deltagarna denna årstid i sina inlägg. Fler än sjuttio forskare från ett tjugotal länder och från flera olika discipliner deltog.

Boken innehåller 41 artiklar och är indelad i sju avsnitt:

  • Midsommar
  • Ritualteorier
  • Det rituella livet
  • Vems ritualer?
  • Ritualer i religiösa kontexter
  • Ritualer i en föränderlig värld
  • Värdar och platser för The Ritual Year Conference

Författarna behandlar ett stort antal ritualer i olika tider, kontexter och på olika platser – Busadagur på Island, 'The ride of the King' i Moravien, Lucia i Sverige. De diskuterar förändring och kontinuitet och undersöker såväl religiösa som folkliga ritualer.

'The Second International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year' anordnades av Institutet för språk och folkminnen tillsammans med Etnologiska och Religionsvetenskapliga institutionerna vid Göteborgs universitet.