Nordiskt runnamnslexikon

Nordiskt runnamnslexikon

Nordiskt runnamnslexikon förtecknar alla egennamn som förekommer i runinskrifter från vikingatiden, både i och utanför Norden.

Lexikonet omfattar cirka 1 500 namn på personer, över hundra ortnamn och därutöver namn på gestalter från nordisk mytologi och kristendom. Personnamnens ursprung och betydelse förklaras liksom vad olika enskilda namnleder betyder.

Författare: Lena Peterson
Utgivningsår: 2007 (femte upplagan)

I lexikonet framgår i olika tabeller även vilka namn som förekommer oftast, var de olika namnen är belagda och vilka sammansättningar som finns. Också hittills oförklarade belägg förtecknas för att inspirera läsaren till att bidra med nya tolkningar.

Lena Peterson är professor emerita i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon är en av de främsta kännarna i Norden av vikingatida runinskrifter och har publicerat en lång rad skrifter om dessa.