Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige

Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige

Två av Sveriges officiella minoritetsspråk finns i norra Sverige: samiska och meänkieli.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via Isof.

Redaktörer: Eva Westergren, Hans Åhl
Utgivningsår: 2007
Förlag: Nordstedts

Under en stor del av 1900-talet utsattes de människor som har dessa språk som sitt modersmål för ett kraftfullt språkförtryck från den svenska staten. Här kan man läsa om vad detta gör med människors språkutvecklingen, självkänsla och identitet. Ämnet är aktuellt även för alla de nya svenskar som växer upp utan att ha svenska som modersmål.