Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elämän sanasto. Hakemisto

Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elämän sanasto. Hakemisto

Svensk-finsk kyrko- och församlingsordlista. Register (Svenska)

Utgivningsår: 2006