Nu gör vi jul igen

Nu gör vi jul igen

En samling perspektiv på vårt nutida julfirande.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Redaktörer: Charlotte Hagström, Marlene Hugoson, Annika Nordström
Utgivningsår: 2006

Våren 2004 samlades representanter från olika kulturinstitutioner för att diskutera ett samarbete på temat Årets fester. Julen 2004 blev startskottet för ett gemensamt dokumentationsarbete där ett rikt samtida material om perioden från första advent till tjugondedag jul samlades in – materialet bearbetades och presenterades sedan i publikationen Nu gör vi jul igen (2006).

I antologin medverkar representanter från institutets tre folkminnesavdelningar, Folklivsarkivet i Lund, Nordiska museet, Mångkulturellt centrum, Göteborgs stadsmuseum, Upplandsmuseet, Skånes arkivförbund, Högskolan på Gotland samt de etnologiska universitetsinstitutionerna i Uppsala, Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå.

Boken ges ut i samverkan mellan Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet vid Lunds universitet.