Lexin: Svensk-kurdiskt lexikon (nordkurdiska)

Lexin: Svensk-kurdiskt lexikon (nordkurdiska)

Ferhenga swêdî-kurdî (kurmancî)

Innehåller 28 500 ord.

Utgivningsår: 2006
Serie: Lexin

Om Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon. Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.