”Det får ju vara någon ordning på torpet!”. Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv

”Det får ju vara någon ordning på torpet!”. Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv

Om samhällets påverkan på det svenska efternamnsskicket som det kommer till uttryck i 1901 års namnförordning samt i personnamnslagarna från 1962 och 1982.

Författare: Sonja Entzenberg
Utgivningsår: 2006

Fram till sekelskiftet 1900 var möjligheten att anta släktnamn praktiskt taget obegränsad. Därefter började granskningen av nybildade namn och därmed också den officiella omvårdnaden av efternamnsskicket.