Om ordförrådet i sverigefinska ungdomars talspråk

Om ordförrådet i sverigefinska ungdomars talspråk - Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa

Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa

En ordbok från projektet för kartläggning av sverigefinska ungdomars talspråk.

Utgivningsår: 2001

Undersökningen omfattar 160 sverigefinska finsktalande ungdomar. Med sverigefinska ungdomar avses här 14-17-åriga i Sverige bosatt ungdomar vars båda föräldrar eller en föräldrer är finsktalande. Ungdomarna talar bårde svenska och finska. De flesta ungdomarna gick i nionde årskursen i en finskspråkig klass eller i en tvåspråkig friskola.