Franskt i svensk tappning. Studier över franska låneord i svenska dialekter

Franskt i svensk tappning. Studier över franska låneord i svenska dialekter

Ur flera olika aspekter redogörs här för ett antal franska lånord i de svenska dialekterna som alltjämt används av en del äldre personer på landsbygden.

Författare: Karin Hallén
Utgivningsår: 2001

Vilken är den gemensamma nämnaren för exmera, hinkiet, pargasj, paschas och sjangtil? Jo, alla är franska lånord som tecknats upp bland dialekttalande på olika håll i Sverige. I riksspråklig form liknar de mera sina franska motsvarigheter estimer, inquiet, bagage, passage och gentil. Orden lånades i första hand in i svenskan under den 200-årsperiod (ca 1600–1800) då det franska inflytandet på vårt svenska språk var som störst. I dialekterna traderades de muntligt och har i några fall fått starkt förändrade former och betydelser.