Ordbok över Sveriges dialekter

Ordbok över Sveriges dialekter

Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) har getts ut i ett band om tre häften som omfattar orden a–back.

Att publicera fler häften av ordboken är i nuläget inte aktuellt.

Författare: Gunnar Nyström
Utgivningsår: 1991–2000

Utgivna häften

  • Häfte 1: A - Andtäppt
  • Häfte 2: Andvarpning - Arsa
  • Häfte 3: Arsa - Back