Ris, skäver och skärva

Ris, skäver och skärva.

Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv.

Författare: Asbjôrg Westum
Utgivningsår: 1999