Jordrannsakning och skattläggning i Bohuslän 1662–1666

Jordrannsakning och skattläggning i Bohuslän 1662–1666

Författare: Gösta Framme
Utgivningsår: 1999

Boken handlar om tiden för Bohusläns försvenskning och ger bland annat upplysning om:

  • existensen av och namnen på ett stort antal ödegårdar i hela Bohuslän
  • ödegårdarnas läge i terrängen, vilket i flera fall fastställs och kartfästs
  • den senmedeltida agrarkrisens verkningar i Bohuslän och den därefter påbörjade återuppodlingen
  • svenska statens intresse av en för svenska kronan så fördelaktig skattläggning som möjligt av jorden i den nyförvärvade provinsen