Bohuslänska - språkprov med kommentar

Bohuslänska - språkprov med kommentar

Boken består av bohuslänska texter med språkliga kommentarer. En cd med inspelade språkprov medföljer.

Boken är slutsåld och går inte att beställa via Isof.

Författare: Reinert Kvillerudmn
Utgivningsår: 1999

Boken består av bohuslänska texter med språkliga kommentarer. Den ger bland annat möjlighet att med hjälp av en medföljande CD bekanta sig med bohuslänsk dialekt inspelad under senare delen av 1900-talet - minst ett inspelat språkprov från varje härad i Bohuslän, från områden med speciell språkvariation två. Den ger även möjlighet att ta del av språkliga kommentarer om bohuslänska.

Kommentardelen innehåller bland annat en kortfattad språkhistorisk återblick samt olika kapitel, som kortfattat och i relation till dialekttexterna behandlar de bohuslänska målens språkliga bakgrund, uttalsförhållanden, ordböjning, ordbildning, ordförråd i allmänhet, lånord från olika språk, meningsbyggnad och språkkonstruktioner. Kommentaren är främst till för dem som vill lära sig mera om bohuslänska eller som önskar bruka dialektmaterialet i sin undervisning.

Boken bygger i huvudsak på det inspelade folkmålsmaterialet från Bohuslän som finns på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. I samlinganar återfinns originalen till de flesta av de inspelningar som förekommer på den medföljande CD-skivan och som också är utskrivna och kommenterade i boken. Vidare förekommer det i en särskild följande avdelning flera skriftliga språkprov på dialekten, hämtade från Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborgs samlingar eller vissa tryckta källor.