Nordiska dialektstudier

Nordiska dialektstudier

Föredrag vid femte Nordiska dialektologkonferensen i Sigtuna 17–21 augusti 1994.

Redaktör: Maj Reinhammar
Utgivningsår: 1997

Vart fjärde år samlas Nordens dialektforskare till konferans. I denna volym publiceras 36 föredrag från Femte nordiska dialektkonferensen, som ägde rum i Sigtuna i augusti 1994. Innehållet i boken bär tydligt vittne om bredden i nutida nordisk dialektologi.