Aspekter på växtnamn

Aspekter på växtnamn

Artiklarna i denna volym bygger på tio av de föredrag som hölls vid detta symposium.

Författare: Sigurd Fries, Phebe Fjellström, Ingegerd Fries, Jan Nilsson, Bengt Odenstedt, Gunnar Persson, Edgar Platen, Mats Rydén, Margareta Svahn, Karin Viklund
Utgivningsår: 1997

Innehåll:

  • Sigurd Fries: Florornas svenska växtnamn - en spegel av vårt kulturklimat?
  • Phebe Fjellström: Angelica archangelica. Kunskapssystem och symbolspråk kring fjällkvannen
  • Ingegerd Fries: Litterära växtnamn: symbol, ordlek eller naturbild?
  • Jan Nilsson: Fifa och fifill. Om några nordiska benämningar på Eriophorum, 'tuvull', 'ängsull'
  • Bengt Odenstedt: Växtnamn i svenska idiom
  • Gunnar Persson: Fränskivling eller poison pie. Kognitiva aspekter på namngivning av svamp i olika språk
  • Edgar Platen: Om blommor, människor, kärlek och andra metaforer. Heines klassifikationskritik i "Die Harzreise"
  • Mats Rydén: Växtnamnet förgätmigej i europeiskt perspektiv
  • Margareta Svahn: Folklig botanik - en gång till
  • Karin Viklund: Mat och magi. Om forntida människors förhållande till växterna