Språket lever!

Språket lever!

Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Författare: Flera, se nedan
Utgivningsår: 1996

Innehåll:

Klassiker och klassiker / av Sture Allén.
Åtminstonde en hyperkorrektion / av Lars-Gunnar Andersson.
Arven fra Anders And & Co. Om nogle verbalinterjektioner i dansk mm. / av Else Bojsen. Montroyal, Beachman och Lamagia. Om nybildade svenska efternamn, beslutsprocesser och tendenser / av Eva Brylla.
Språkråd til NRK / av Tove Bull.
Idiom i bruk / av Ulla Clausén.
Att bryta traditionella textmönster - en viktig del av språkvården i regeringskansliet / av Barbro Ehrenberg-Sundin.
Vad då - egen terminologi? / av Paula Ehrnbo.
Ska man skriva skall? Om bruket ska - skall i några dagstidningar de senaste decennierna / Sten Ewerth.
Om ord som man inte kan stava till / av Claes Garlén.
Om lexikografen som vakthund / Martin Gellerstam.
"Det låter obildat" / av Catharina Grünbaum.
Vad är språkgranskning? / av Risto Haarala.
En overset bog fra 1871. Fredrik Bajer: Samlinger til jævnførende nordisk lyd- og retskrivningslære / av Arne Hamburger.
Animismen - et falsk sprogrigtighedsproblem / av Erik Hansen.
Någon av de som, kanske ändå / av Staffan Hellberg.
Grishalsdebatten - en språkstrid på Österlen / av Tor G. Hultman.
Språkvård i Afrika och i Sverige / Tore Jansson.
Elastikspring og mountainbike. Nypurisme i Norden? / av Pia Jarvad.
I Jerringmun. Anteckningar om några ords uttal i radio / av Åke Jonsson.
Klipsk flicka läser nordiska språk vid Stockholms högskola eller Grammatik, social ingenjörskonst och språkvård / av Olle Josephson.
Sprogbrug og sprognormering: Tilfældet hver sin i dansk / av Allan Karker.
Smörig, fet och inställsam. Några synpunkter på vinspråket / av Ola Karlsson.
Bangslang / av Ulla-Britt Kotsinas.
Kommer att i kommer att att försvinna? En genomgång av några sökmetoder / av Gunnel Källgren.
Prästrannsakningarna på 1600-talet och det svenska riksskriftspråkets framväxt / av Sven Lange.
Några talsyntaktiska verbkonstruktioner / av Ebba Lindberg.
Om böjningen av ord på -ium / Birgitta Lindgren.
Om man og en og du / Einar Lundeby.
En bild av Picasso eller en bild på Picasso? / Erika Lyly.
Vem skriver vad? / Lars Melin.
Om engelskans stundom välgörande inflytande på svenskan / av Lena Moberg.
Alis och Icus - ett produktivt invandrarpar / av Hans Nyman.
Fløga - lítil føroysk orðsøga / av Johan Hendrik W. Poulsen. Är jag svensk eller finne? / av Mikael Reuter.
Svenska och amerikanska ungdomars ord för 'bra' och 'dålig' / av Bengt Sigurd och Thane Sinclaire.
Att forska om språk och kön: två strategiska val / av Hans Strand.
Sparsmakad och coollugn. Tradition och förnyelse i språkvårdsperspektiv / av Siv Strömquist.
Varats olidliga lighthet / av Jan Svanlund.
Den lätta tumregeln och den svåra verkligheten / av Ulf Teleman.
Den långa svenskan / Kerstin Thelander. Tankar om ei brei og ei trong skriftnorm / av Kjell Venås.
När ordleken blir allvar / av Gun Widmark.
Fagdidaktikk som vitenskap og sjølstendig akademisk disiplin / av Geirr Wiggen.
Flere svesismer i norsk / av Finn-Erik Vinje.
Jag blir lite förhannad! Om konsten att vara på en gång storordig och ängslig / Sune Örnberg.