Från götarna till Noreens kor

Från götarna till Noreens kor

Hyllningsskrift till Lennart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996.

Redaktörer: Eva Brylla, Svante Strandberg, Mats Wahlberg
Utgivningsår: 1996

Innehåll

 • Jan Agertz: Grönstad på Visingsö
 • Zeth Alvered: Några binamn och andra personbeteckningar i Gregers Matssons räkenskaper
 • Thorsten Andersson: Götar
 • Erik Olof Bergfors: Personnamnet Trond i övredalska ortnamn och gårdsnamn
 • Eva Brylla: Fornsvenska mansbinamn av typen Dyna, Gylta och Stura
 • Lennart Dehlin: Knokarna och Knokrå
 • Anita Eldblad: Personnamnsskicket i två av de uppländska markgäldslängderna 1312
 • Staffan Fridell: Namnet Kinnevalds härad
 • Lennart Hagåsen: Moljan, Möljen och molo 'vågbrytare'
 • Katharina Leibring: Namn i Noreens ladugårdar. Prosten Erik Noreens kreatursbesättning 1749
 • Eva Nyman: Åsunda
 • Lennart Ryman: Kristna personnamnselement?
 • Karl Inge Sandred: The boundaries of Godmersham in Kent as described in BCS 378
 • Per Stille: Myskia — ett sörmländskt runstensnamn
 • Svante Strandberg: Avla och Månad
 • Mats Wahlberg: Kyrkgränden och Pinngränden. Namn på byklungor och sockendelar
 • Per Vikstrand: Kan ortnamnselementen skälv, fsv, skialf, skiœlf, ja haft en sakral innebörd?
 • Henrik Williams: Till tolkningen av personnamnen på Gnistastenen