Dialekt- och folkminnesarkivets frågelistor 1914–1994

Dialekt- och folkminnesarkivets frågelistor 1914–1994

En översikt över Dialekt- och folkminnesarkivets i Uppsala (ULMA) frågelistor.

Författare: Agneta Lilja
Utgivningsår: 1995 (andra upplagan)

Den här översikten är avsedd att tjäna som en kort introduktion och hjälp för forskare av alla kategorier. Den presenterar den omfattande frågelistverksamheten mellan åren 1914 och 1994 och redovisar dessutom samtliga frågelistkategorier som förekommit under denna tid. Översikten bygger på studioer av uppteckningar, verksamhetsberättelser, brev, dagböcker m.m., men den kan ändå inte göra anspråk på att vara fullständig. Den bör dock på ett tillfredsställande sätt kunna tillmötesgå kraven från frågelistintresserade och bli till en användbar handbok.