Behövs en ortnamnslag?

Behövs en ortnamnslag?

Handlingar från ett endagssymposium i Uppsala den 20 april 1994.

Redaktör: Eva Brylla
Utgivningsår: 1995

Innehåll:

  • Eva Brylla: Inledningsanförande
  • Bengt Pamp: Vårt behov av lag
  • Olle Millgård: Lagstiftning för ortnamnsvården
  • Helmer Gustavson: Våra ortnamn - skyddslösa kulturminnen