Arnäsmålet. Ordbok över en ångermanländsk dialekt

Arnäsmålet. Ordbok över en ångermanländsk dialekt

Boken om Arnäsmålet är avsedd för hembygdsintresserade nolaskogsare, för dialektforskare och för etnologer.

Författare: Sven Söderström
Utgivningsår: 1994

Boken inleds med en redovisning av den något förenklade ljudbeteckning som utgivaren använt och en översikt av målets formlära. Därefter följer själva ordboksdelen. Uppslagsorden har riksspråkliga former. Efter uppgifter om ordklass och dialektala former följer ofta språkprov jämte översättningar. Dessa språkprov gör boken till mer än en ordbok. I dem finner läsaren talrika exempel på ordspråk, telesätt och härm som brukats i Arnäsbygden. Ibland kan språkproven bilda korta berättelser, som ger glimtar av bygdens liv, det dagliga arbetet, tillfällen av fest och inblickar i gamla trosföreställningar. Ett sjuttiotal teckningar illustrerar boken.

Folklivsforskaren Ella Odstedt (Ohlson), samlade in material till denna bok från en mängd byar i Arnäs socken. Hon bedrev sitt insamlingsarbete från 1920-talet till slutet av 1960-talet. Hon var barnfödd i Arnäs och under hela sitt liv intresserad av hembygdens liv och historia. År 1943 utkom hennes viktigaste verk, Varulven i svensk folktradition, och 1955 blev hon filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.