Uppländska. Språkprov med kommentar

Uppländska. Språkprov med kommentar

I denna bok presenteras uppländsk dialekt från vår egen tid. Språkproven presenteras i boken och på en medföljande CD-skiva.

Författare: Margareta Källskog, Gerd Eklund m.fl.
Utgivningsår: 1993

I denna bok presenteras uppländk dialekt från vår egen tid. Språkproven som presenteras i boken och på den medföljande CD-skivan har valts ut bland de uppländska inspelningar som förvaras i SOFI:s fonogramarkiv. Språkproven har en någorlunda geografisk spridning. Olika yrkesgrupper är representerade och de ämnen de berättar om skiftar därefter. På så sätt ges ur skilda aspekter inblickar i uppländskt folkliv i vardag och fest. Här finns också ett och annat inslag av folktro.

För att ge utgåvan en personligare prägel har vi valt att, efter medgivande, namnge talarna. Många av berättarna presenteras i bild. övriga illustrationer utgör komplement till texterna samt bidrar till att ytterligare belysa sen uppländska kulturen.