Skrabbig och skrallig, karsk och katig

Skrabbig och skrallig, karsk och katig

En semantisk studie av svenska dialektala adjektiv avseende hälsotillstånd.

Författare: Eva Kärrlander
Utgivningsår: 1993