Nordiska orter och ord

Nordiska orter och ord

Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993.

Utgivningsår: 1993