Adam Jordan Krögers dialektdikter

Adam Jordan Krögers dialektdikter

Med språklig kommentar av Sten-Bertil Vide.

Utgivningsår: 1992