Mötet mellan centralt och lokalt

Mötet mellan centralt och lokalt.

Studier i uppländska byordningar.

Författare: Wolter Ehn
Utgivningsår: 1991