Enångersmålet

Enångersmålet

Ordlista över en dialekt i Hälsingland.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Författare: Hugo Enström, Sven Söderström
Utgivningsår: 1990

Materialet i den här utgivna ordlistan bygger på en lista av enångersord som Hugo Enström på eget initiativ sammanställde under åren 1981–1986. Enström samlade och nedtecknade dessa ord utan att påverkas av andra listor eller samlingar av dialektord. I utgåvan förekommer emellertid också annat material, bland annat ur inspelningar åren 1984–1986 samt ett mindre antal andra ord.