Allan Rostvik den 22 mars 1990

Allan Rostvik den 22 mars 1990

En hyllningsskrift.

Redaktörer: Eva Brylla, Svante Strandberg, Mats Wahlberg
Utgivningsår: 1990

Innehåll

 • Thorsten Andersson: Aktuella problem inom nordisk namnforskning
 • Erik Olof Bergfors: Till frågan om det gamla namnet på Västerdalälven
 • Eva: Brylla: Emund Slema
 • Lennart Elmevik: Dillö
 • Gösta Franzén: Bykåka. Ett gammalt arbetsgille
 • Lennart Hagåsen: Inkongurens av typen Sverige är beredd att.. och arkivet är ansvarig...
 • Lars Hellberg:Ösmo — ett vantolkat sockennamn. Med en avslutande notis om medeltida kronolandbor och forntida karlar
 • Lars-Gunnar Larsson: Tornsvala eller tornseglare? Ansatsen till ornitologisk beteckningsreform
 • Helge Lindberg: Kyndelsmässknax och Matsmässgrav
 • Lennart Moberg: Fasma
 • Leif Nilsson: Har vi fått en 'ny' ortnamnsvård?
 • Eva Nyman: Det västgötska sockennamnet Undenäs
 • Svante Strandberg: Personbinamn i ortnamnsbelysning
 • Mats Wahlberg: Om ordet spjäll i svenska ägonamn
 • Anders Öberg: Några kristna konstnamn