Hon var en gång tagen under jorden...

Hon var en gång tagen under jorden

Visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trolldomsprocesser.

Om folklig visionsdikt och folklig läkekonst under 1700-talets första hälft.

Författare: Jan-Inge Wall
Utgivningsår: 1989

Hon var en gång tagen under jorden, påstod Brita Pehrsdotter, när hon inför rätta måste förklara vem som lärt henne bota sjukdomar. Hos de små under jorden hade hon fått kunskap om sjukdomsbot.

Boken behandlar såväl folklig visionsdikt som folklig läkekonst. Den berör även i hög utsträckningväsentliga skeden i några äldre kvnnors liv under 1700-talets första hälft på Gotland. Deras öden och livsvilkor avspeglas i ett antal rättsprotokoll i gotländska domböcker.